Anh xin lỗi, mình buông tay nhau em nhé!
Lượt xem:
16:39 06/09/2018
Chúng ta rời xa nhau chẳng vì một lý do nào cả, chúng ta gọi sự rời bỏ này là định mệnh, là hết duyên, là… gì cũng được. Đâu phải ai thương nhau cũng phải nắm tay nhau đi đến hết con đường...