Chìa khóa chống lại bệnh loạn dưỡng cơ
Lượt xem:
15:48 05/09/2018
Bệnh loạn dưỡng cơ là một nhóm trên 30 bệnh di truyền về cơ, gây yếu cơ. Bệnh nhân thường gặp khó khăn khi đi hoặc ngồi thẳng.