Dấu hiệu cảnh báo bạn đang bị Lupus ban đỏ tấn công
Lượt xem:
16:06 10/11/2017
Lupus ban đỏ hệ thống là một trong những bệnh có các triệu chứng giống và dễ bị nhầm với các bệnh khác (được gọi là “nhóm bệnh bắt chước”). Bệnh này là một ví dụ điển hình trong chẩn đoán phân biệt.