"Giật mình" nhìn lại chữ hiếu thời xưa và nay
Lượt xem:
16:56 13/12/2017
Nhiều người vẫn giữ quan niệm dù cha mẹ có làm gì thì con cái cũng phải giữ tròn đạo hiếu, bởi có câu "Cha mẹ nuôi con bể hồ lai láng, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày".