Hạnh phúc ngắn ngủi - Bài học cho cuộc sống gia đình
Lượt xem:
16:03 05/11/2018
Những gia đình tan vỡ sẽ có nhiều nguy cơ khiến những đứa trẻ dễ buông mình vào chơi bời cờ bạc, ma túy, một gia đình thiếu tình yêu sống bằng sự lừa dối thì càng làm những đứa con mất niềm tin, thiếu bàn tay chăm sóc của cha mẹ, thiếu những dạy dỗ từ những việc bé nhất những đứa con sẽ đánh mất phương hướng và rồi cuối cùng chúng sẽ đánh mất bản thân mình.