Hiểm họa "mất lưng" như chơi vì gai cột sống
Lượt xem:
17:40 05/01/2018
Chấn thương cột sống, thoái hóa cột sống dễ dẫn tới hình thành các mỏm gai xương. Đau gai cột sống không chỉ ảnh hưởng đến việc vận động mà còn khiến bệnh nhân liệt hạ chi hoặc tứ chi do tổn thương tủy sống, rễ dây thần kinh.