Làm gì khi biết bạn là người đồng tính?
Lượt xem:
15:03 26/04/2017
Định khiến của xã hội vẫn còn dành cho những người đồng tính. Bạn sẽ làm gì khi bạn mình là người đồng tính?