Muôn kiểu ứng phó với giấy phép kinh doanh
Lượt xem:
16:08 05/10/2017
Khi nền kinh tế hội nhập thì việc xin giấy phép đăng ký kinh doanh gây ra khá nhiều khó khăn mất thời gian của các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh của mình cho việc đăng ký. Vậy vì sao phải xin giấy phép kinh doanh? Có thể giảm bớt được hay không? Mời các bạn cùng lắng nghe Radio sau đây nhé.