Phải chăng tình yêu bắt đầu từ những nối nhớ!
Lượt xem:
17:07 15/03/2018
Phía sau một cô gái là những nối nhớ xếp thành dãy. Nhớ để thêm mạnh mẽ mà bước tiếp, để kiến tạo thêm nhiều nỗi nhớ, nhớ giúp cuộc sống sống động hơn.