Phổi có nước - Bệnh nguy hiểm không chữa kịp là chết
Lượt xem:
14:19 25/10/2018
Phổi có nước hay tràn dịch màng phổi là hiện tượng chất dịch vượt quá mức cần thiết. Điều này sẽ gây ra những vấn đề và khó khăn trong quá trình hô hấp của bệnh nhân.