Sốc trước nguồn gốc căn "bệnh lạ" của người chồng trăng hoa
Lượt xem:
15:09 09/05/2018
Có những điều khủng khiếp xảy ra mà dù có cố gắng đến đâu người ta cũng chỉ có thể tha thứ chứ vĩnh viễn không thể lãng quên cho dù vì lý do này hay lý do khác người ta vẫn chấp nhận đồng hành với nửa kia của mình cho đến cuối cuộc đời.