Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK VD1 gửi 9898 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tắt đèn
Thách thức chiến lược phát triển nhân sự công nghệ tại Việt Nam| VTV24
Lượt xem: 245

Chiến lược "Make in Vietnam" đang được coi là nền tảng để thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp công nghệ Việt. Nhưng làm sao để có thể sản xuất tại Việt Nam với những bộ óc Việt Nam thì câu chuyện phát triển nguồn nhân sự công nghệ là bài toán ta phải tính đến đường dài.