Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK VD1 gửi 9898 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tắt đèn
Điểm báo: Gia công phần mềm Việt Nam - Nhỏ mà có võ - Tin Tức VTV24
Lượt xem: 2271
1 triệu cơ sở y tế trên thế giới dùng phần mềm được phát triển bởi kỹ sư Việt Nam, 200 triệu người dùng tìm kiếm trực tuyến Google đang sử dụng phần mềm gắn thẻ (tag) ảnh được cung cấp bởi các lập trình viên Việt Nam... Với những thành quả đạt được, ngành