Điều khoản sử dụng

Lượt xem: 2331 | 06-03-2020

 

Điều khoản sử dụng dịch vụ mVideo

Trang web này thuộc sở hữu và được điều hành bởi Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu – AVG. Các Điều khoản và Điều kiện sau đây được áp dụng cho việc sử dụng trang web và việc sử dụng toàn bộ thông tin, dữ liệu, chức năng và bất kỳ tài liệu nào khác trên trang web này.

Các nội dung pháp luật đầu tiên bạn cần nắm được khi sử dụng dịch vụ trên mVideo:

- Không đăng tải hay bình luận về các vấn đề chính trị, tôn giáo, sắc tộc.

- Không đăng tải hay bình luận các thông tin liên quan tới chính sách của Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

- Không lợi dụng để tiếp tay cho các hành động vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.

- Không truyền bá các nội dung văn hoá phẩm bạo lực, đồi trụy, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc:

Phòng Kinh doanh dịch vụ nội dung số (VAS) - Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu - AVG

Tầng 11 – Tòa Nhà IC, Số 82 Duy Tân

Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam