Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK VD1 gửi 9898 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tắt đèn
Miếng Bánh Mì Cháy Khét
Lượt xem: 252
Trong cuộc sống, bạn cần phải biết học cách cảm thông đối với điểm yếu, điểm hạn chế của người khác. Confession ngắn về "Miếng bánh mì cháy khét" là bài học về sự cảm thông giữa con người với con người.