Tắt đèn

Video tiếp ... Bỏ qua

Bí mật của những kỹ nữ bị coi là "điếm hạng sang" ở Nhật
Lượt xem:
Geisha là những người đàn ca và nhảy múa, trò chuyện với khách là nhiệm vụ chính của họ. Còn Oiran, ngoài việc trình diễn nghệ thuật thì nhiệm vụ chính của họ là chuyện phòng the và họ không được đào tạo bài bản như các Geisha.