Tắt đèn

Video tiếp ... Bỏ qua

Cái bắt tay lịch sử của Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên
Lượt xem: