Tắt đèn

Video tiếp ... Bỏ qua

Cảnh sát đặc nhiệm phô diễn võ thuật, nội công
Lượt xem:
Cảnh sát đặc nhiệm phô diễn nội công cùng võ thuật, với kỹ năng chiến đấu thực địa, lực lượng đặc nhiệm phải luôn rèn luyện ý chí bản thân cho mỗi chiến sĩ. Đây cũng là một trong những kỹ năng được yêu cầu trong huấn luyện. Theo báo CAND.