Tắt đèn

Video tiếp ... Bỏ qua

Mô hình 'hiệp sĩ' đường phố trên thế giới hoạt động ra sao?
Lượt xem:
Singapore là ví dụ điển hình khi cảnh sát hợp tác thành công với người dân trong việc giảm trừ tệ nạn đường phố. Nhóm Tình nguyện viên cảnh sát (VSC) được hình thành cách đây hơn 70 năm, nhằm ngăn chặn, phát hiện tội phạm và duy trì an ninh quốc gia. Theo báo CAND.