Tắt đèn

Video tiếp ... Bỏ qua

Nổ lớn tại kho đạn Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 (Gia Lai)
Lượt xem: