Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK VD1 gửi 9898 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tắt đèn
Luyện Võ Một Mình Tại Nhà Như Thế Nào Là Tốt Nhất?
Lượt xem: 1137

Có rất nhiều trường hợp muốn tự luyện võ để tự vệ nhưng không có điều kiện và muốn tự tập luyện một mình. Nếu bạn nằm trong trường hợp trên thì đây là một số cân nhắc dành cho bạn.