Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK VD1 gửi 9898 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tắt đèn
Những Lý Do Nên Cho Trẻ Em Luyện Võ Thuật
Lượt xem: 1288

Mục đích của việc tập luyện võ thuật không phải để thể hiện sức mạnh, mà điều chúng ta quan tâm là ảnh hưởng của võ thuật đến suy nghĩ và cách sống của mình như thế nào. Vì vậy đối với trẻ em, việc học võ là hoàn toàn cần thiết.